Browsing Tag

tin tức

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Trước khi thực hiện việc khắc dấu, doanh nghiệp thiết kế mẫu dấu. Mẫu dấu có thể được doanh nghiệp tự thiết kế hoặc nhờ đối tác thứ 3 hoặc đơn vị khắc dấu thiết kế hỗ trợ. Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email,…
Read More...

+ Bản sao Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là cá nhân/tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đoàn thanh niên Vietnam Airlines tiếp tục tích cực nghiên cứu…
Read More...