Đầu tư và Xây dựng Vina2 hoàn thành gần 20% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Các chỉ tiêu chính như giá trị sản xuất kinh doanh đạt 42,1% kế hoạch năm, doanh thu đạt 37,2% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 19,4% kế hoạch năm.

Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2022 của Vina2

ĐVT: Triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2022

Thực hiện năm 2022

Tổng số

Tỷ lệ so với kế hoạch

A

B

C

1

9

10=9/1

I

Tổng giá trị sản xuất – kinh doanh

Triệu đồng

2.866.400

1.206.087

42,1%

1

Xây lắp

Triệu đồng

2.170.559

999.757

46,1%

2

Bất động sản

Triệu đồng

687.185

133.641

19,4%

3

Hoạt động tài chính

Triệu đồng

4.300

31.986

743,9%

4

Hoạt động khác

Triệu đồng

4.400

40.703

925,1%

II

Tổng doanh thu

Triệu đồng

2.634.100

980.154

37,2%

1

Xây lắp

Triệu đồng

1.904.040

809.792

42,5%

2

Bất động sản

Triệu đồng

679.782

64.769

9,5%

3

Hoạt động tài chính

Triệu đồng

4.300

31.986

743,9%

4

Hoạt động khác

Triệu đồng

46.000

73.607

160,0%

III

Chi phí

Triệu đồng

2.343.900

923.951

39,4%

1

Xây lắp

Triệu đồng

1.756.598

747.449

42,6%

2

Bất động sản

Triệu đồng

459.152

28.769

6,3%

3

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Triệu đồng

45.000

50.931

113,2%

4

Hoạt động tài chính

Triệu đồng

81.167

54.199

66,8%

5

Hoạt động khác

Triệu đồng

2.000

42.603

2.130,2%

IV

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

290.200

56.203

19,4%

Công ty cho biết nhiều nguyên nhân chính dẫn đến không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2022. Trước hết, chính sách thắt chặt tín dụng của nhà nước và các tổ chức tín dụng, nên việc vay vốn của Công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc cấp vốn cho thi công xây lắp chậm làm ảnh hưởng đế tiến độ thi công hầu hết các công trình của công ty. 

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên thị trường bất động sản phục hồi chậm. Thêm vào đó, thị trường tài chính trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi tất cả các ngân hàng và tổ chức tín dụng đều thắt chặt “room tín dụng” khiến việc bán hàng thu tiền từ người mua nhà, từ chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn dẫn đến thiếu hụt dòng tiền cho thi công xây lắp và cho các dự án. 

Tại các dự án I-Tower, dự án Hậu Nghĩa – Long An, dự án BOT Diễn Châu – Bãi Vọt do tiến độ thi công chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai các hạng mục tiếp theo dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2022 vì các dự án trên chiếm tỷ trọng cao trong kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm của Công ty.

Ngoài ra, giá nguyên vật liệu xây dựng, giá xăng dầu, máy thiết bị liên tục tăng làm ảnh hưởng đến việc cung cấp vật tư và tăng chi phí thi công, ảnh hưởng đến lợi nhuận các gói thầu.

Đối với một số công trình giao khoán thầu phụ, do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tín dụng của nhà nước và các tổ chức tín dụng nên việc vay vốn thanh toán cho thầu phụ chưa kịp thời và tương ứng với giá trị mà thầu phụ đã được thanh toán từ chủ đầu tư dẫn đến việc chậm thi công và nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư, ảnh hưởng nhiều đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

Vina2 cho biết, tổng các khoản phải thu khách hàng và khoản phải thu ngắn hạn khác chưa thu được theo Báo cáo tài chính năm 2022 (trước kiểm toán) là 871 tỷ đồng, chiếm 37,72% tổng tài sản; Các khoản đầu tư dài hạn do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tín dụng của nhà nước và các tổ chức tín dụng và tiến độ triển khai chậm nên khả năng thanh khoản thấp dẫn tới thiếu hụt vốn thanh toán cho các khoản ngắn hạn.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/         Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.