Bộ Tài chính ban hành quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ  từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước. Thông tư  12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/5/2023.

Thông tư 12 bổ sung quy định về “Tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ” (Điều 15a) như sau: Trường hợp Kho bạc Nhà nước nhận được tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ trong thời gian mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ đã nhận được cho các NHTM theo mã trái phiếu Chính phủ mà Kho bạc Nhà nước nhận được tiền lãi danh nghĩa. Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán quy định.

Theo Thông tư, chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, Kho bạc Nhà nước công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo; đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, Kho bạc Nhà nước công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước về kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn); đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán gồm: Công bố thông tin về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo và kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong tháng liền kề trước đó theo quy định nêu trên.

Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trên thị trường (gồm: kỳ hạn mua lại trái phiếu Chính phủ, lãi suất mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, mã trái phiếu Chính phủ, giá niêm yết trái phiếu Chính phủ, giá thực hiện, lãi suất chiếu khấu trái phiếu Chính phủ, giá trị giao dịch lần 1, giá trị giao dịch lần 2) cho Kho bạc Nhà nước để phục vụ đánh giá tình hình thị trường.

Các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ có ngày thanh toán giao dịch lần 1 trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và ngày thanh toán giao dịch lần 2 sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/         Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.